Syaikh Ahmad Khatib Sambas memiliki nama lengkap Muhammad Khatib ibn Abd Al-Ghoffar Al-Sambasi Al-Jawi merupakan pendiri tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyyah (TQN).  Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir pada tahun 1217 H (1802 M) di Kampung Dagang, Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Beliau merupakan putra dari Abdul Ghaffar bin Abdullah…